Meter- en peterschap perk en plantsoen

01 juli 202031 augustus 2020

Op het grondgebied van onze stad is heel wat openbaar groen aanwezig. Dat groen wordt onderhouden door de personeelsleden van de groendienst. Bepaalde perken en plantsoenen kunnen echter ook door inwoners van de stad onderhouden worden. Inwoners met groene vingers krijgen hierdoor bijkomende mogelijkheden om hun hobby te beoefenen.

De stad draagt een stukje openbaar groen over aan een ‘peter’ of ‘meter’ voor het onderhoud ervan. Deze engageert zich om op regelmatige basis het voorgestelde perk of plantsoen te onderhouden. De peter of meter kan tot 50 euro cultuurbonnen per jaar bekomen en dit afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Gratis compost en houtsnippers zijn mogelijk, net als de nodige composteerbare tuinafvalzakken.

Adopteer jij groen? Het toelagereglement en aanvraagformulier van het meter- en peterschap van perken en plantsoenen vind je hieronder: